ललितपुर महानगरपालिका वडा नं ६, ७, ८, ९, १२, १४, १५, १६, १७, २३, २४, २६, २७, २८ र २९ तथा गोदावरी नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, वाग्मती गाउँपालिका र महाङ्काल गाउँपालिका ।

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर २

Satdobadto, Lalitpur

01-5536824, 01-5536199, 01-5536931, 01-5536932

iro34@ird.gov.np

Branch Office Map