Shashi Bhattarai

शशि भट्टराई

प्रमुख कर अधिकृत

हाम्रो बारे

नेपाल सरकार, आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तरगत आन्तरिक राजस्व कार्य

Read More

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १९, २२, २३ र २४ ।

 

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ सडक

6th Floor, Kathmandu Mall, Newroad ,Kathmandu

01-5908217, 01-5908215, 01-5908216, 01-5908218, 01-5908219

iro-newroad@ird.gov.np

Branch Office Map