मोरङ जिल्लाको बेलबारी नगरपालिका, सुन्दर हरैंचा नगरपालिका र केराबारी गाउँपालिका ।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगर

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय विराटचोक

Biratchowk, Morang

021-545979

tso-biratchowk@ird.gov.np

Branch Office Map