समसामयिक
Yujeen Chapagain

युजिन चापागाई

कर अधिकृत

करदाता सेवा कार्यालय, ईलाममा तपाईहरुलाई स्वागत छ ।

करदाता सेवा कार्यालय ईलाम

Read More

इलाम जिल्ला ।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भद्रपुर ।

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय इलाम

Illam,Nepal

027-523112, 9852680495

tso-ilam@ird.gov.np

Branch Office Map