समाचार

समाचार

Title Date
करदाताहरु र कर्मचारी पुरस्कृत November 17, 2021
आयकरको तेश्रो किस्ता वापत अनुमानित करकाे शत प्रतिशत रकम मध्ये तिर्न बाँकी कर रकम बुझाउने बारे । July 14, 2021
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ (तेइसौं संशोधन) को नियम २५ मा आ. व. २०७८।७९ देखी लागू हुने गरी खरिद खाता र विक्रीखाता प्रमाणित सम्बन्धमा July 12, 2021
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले प्रदान गरेकाे कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था June 01, 2021
आ.व. २०७८/७९ काे वजेट वक्तव्य May 30, 2021
शुभकामना April 13, 2021
करदाताहरुमा स्किमको सुविधा बारे जानकारी February 11, 2021
आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को अनुमानित करको विवरण तथाा आयकरको पहिलो किस्ता वापतको रकम दाखिला गर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना January 01, 2021
आन्तरिक राजस्व विभाग तथा विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुको RCAGENCY_CODE December 01, 2020
राजस्व शिर्षकहरु December 01, 2020
नवौं राष्ट्रिय कर दिवस, २०७७ November 20, 2020