New Updates

१. करदाता सेवा कार्यालय श्रीनगरद्वारा प्रकाशित त्रैमासिक कर बुलेटिन (२०७९ वैशाख-२०७९ असार मसान्त)

२. करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कद्वारा प्रकाशित त्रैमासिक कर बुलेटिन (सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ सँग सम्बन्धित

३. डे ०३ आय विवरणमा प्रणालीगत सुधारका पक्ष

४. मिसम्याचमा परेका करदातालाई छुट सुविधा सम्बन्धी सूचना

५. बिद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविबध, २०७४ (चौथो संशोधन)

६. नेपालस्तरीय औद्योगिक विीकरण (Nepal Standard Industrial Classification)-NSIC

७. आयविवरणको अनुसूची ५ र १३ मा गरिएको सामान्य सुधार सम्बन्धी सूचना !

८. अनलाइनबाट डे-०१ विवरण पेस गर्ने तरिका

९. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ बमोजिम गरिएको स्वत प्रकाशन

१०. करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कद्वारा तयार पारिएको कर शिक्षा पुस्तिका

११. अनलाइन भौचर बनाउने तरिका

१२. अन्तःशुल्क इजाजजतपत्र स्वयम् नवीकरण गर्ने तरिका

१३. पालुङ, टिस्टुङ, चित्लाङ, मार्खु तथा कैलाश क्षेत्रका करदाताको लागि घुम्ती कर शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना

१४. विद्दुतीय माध्यमबाट विजक (e-Billing) जारी गर्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना

१५. VAT procedure for Non resident person, 2079

१६. Digital Service Tax procedure 2079

१७. सूचनाको हक (बैशाख - असार २०७९)

१८. Digital Service Tax procedure 2079

१९. VAT procedure for Non resident person, 2079

२०. कर शिक्षा पुस्तिका, २०७९ (क.से.का. श्रीनगर, सल्यान)

Ritesh Kumar Shakya

रितेश कुमार शाक्य

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग आफ्नो संगठन संरचनाको सञ्जालीकरण, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन..

Read More