New Updates

१. सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द सम्बन्धी सूचना

२. सूचनाको हक सम्बन्धी दोस्रो त्रैमासिक पत्र 2079

३. सुचनाको हक २०७९ श्रावण देखी २०७९ पौष समान्त सम्म

४. सूचनाको हक

५. प्रेस विज्ञप्ति

६. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३)बमोजिम प्रस्तुत गरिएको करदाता सेवा कार्यालय, इलाम सम्बन्धित स्वत: प्रकाशन (२०७९ कार्तिक देखि २०७९ पौष सम्म)

७. स्वतः प्रकाशन (कार्तिक - पुष)

८. सूचनाको हक २०७९ कार्तिक देखि २०७९ पौष सम्म

९. सूचनाको हक (कात्तिक-पुस २०७९) सम्बन्धी विवरण

१०. सूचनाको हक (2079.7-9)

११. स्वतः प्रकाशन (श्रावण-असोज)

१२. सार्वजनिक विदाको दिन कार्यालय खुला राख्ने

१३. विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार मिति २०७९।०९।२० सम्म विभागमा सूचिकृत विद्युतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू

१४. धरानमा करको दायरा विस्तारमा सक्रियता बढ्यो

१५. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित)

१६. मदिरा ऐन, २०३१ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित)

१७. आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित)

१८. अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित)

१९. मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ (२०७९ को संशोधन सहित)

२०. मदिरा नियमहरू, २०३३ (२०७९ को संशोधन सहित)

Dirgha Raj Mainali

दीर्घराज मैनाली

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग आफ्नो संगठन संरचनाको सञ्जालीकरण, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन..

Read More