विविध

Title Date
मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता दाखिला गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना January 11, 2022
मिति २०७८.०९.२६ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार January 11, 2022
E-TDS विवरण प्रविष्ट गरी आफैंले रुजु गर्ने (Self Verify) गर्ने प्रक्रिया November 15, 2021
विभागमा सूचिकृत विधुतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू (विधुतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार) October 05, 2021
विद्युतीय बीजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (चौथौ संसोधन सहित) October 05, 2021
विद्युतीय माध्यमबाट डे-१ आय विवरण (D-01 Income Tax) पेश गर्ने र रकम भुक्तानी गर्ने तरिका September 17, 2021
मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश गर्ने बारे जरुरी सूचना September 09, 2021
भुक्तानी गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गरी eTDS पेश गरी verify गर्ने गराउने बारे अन्यन्त जरुरी सूचना September 09, 2021
भुक्तानी गर्दा स्राेतमा कर कट्टी गरी eTDS Return पेश गर्ने वारे । September 09, 2021
मूल्य अभिबृद्धि कर खरिद तथा बिक्री खाता अपलोड गर्न तोकिएका करदाताहरूको सुची August 15, 2021
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत कार्यालयहरु तथा कार्यालयहरुको कोड (RC AGENCY CODE) July 08, 2021
डे 01 आय विवरण फाराम July 07, 2021
आफैँ ETDS रुजु गर्ने तरिका April 01, 2021
छुट सुबिधा March 04, 2021
ई-टि.डि.यस. Self Verify गर्न सकिने जानकारी बारे January 17, 2021
राजस्व दाखिला गर्ने कार्यालय कोड सम्बन्धमा January 04, 2021
महादेव ट्रेड इन्टरपाइजेजका प्रोपाइटरलाई उपस्थित हुन सूचना December 29, 2020
राजस्व शिर्षक December 28, 2020
कर दाताले कर कार्यालयबाट सेवा लिनु भन्दा पहिला आफ्नो KYT Update गर्नुपर्ने छ December 01, 2020
नागरिक वडापत्र September 24, 2020
नागरिक बडापत्र September 22, 2020
नागरिक बडापत्र September 17, 2020
राजस्व शिर्षक September 13, 2020
नेपालस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (NSIC) August 02, 2020