विविध

Title Date
सूचनाको हक ( माघ देखि चैत्र २०८०) April 19, 2024
आयविवरण पेस गर्नेबारे आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलको जरूरी सूचना April 09, 2024
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम (३) बमोजिम प्रकाशन गरिएको त्रैमासिक विवरण। (२०८० कात्तिक-पुस) April 05, 2024
दोश्रो चौमासिक किस्ता दाखिला सम्बन्धि सुचना April 03, 2024
सुचना April 03, 2024
दोश्रो किस्ता तिर्ने सूचना April 02, 2024
सूचनाको हक (२०८० श्रावण -फागुन) March 20, 2024
कागजात पेस गर्नेबारे आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलको जरूरी सूचना March 19, 2024
कुन सेवा, कुन शाखाबाट कसरी लिने February 27, 2024
Online मार्फत आफ्नो अभिलेख (KYT) आफै अध्यावधिक गर्ने तरिका February 06, 2024
कर दाता स्वयंले User Id र Password नयां Create गर्ने र विर्सिएमा Reset गर्ने तरीका February 06, 2024
त्रैमासिक कर बुलेटिन २०८० कार्तिक देखि पुष मसान्तसम्म February 01, 2024
(सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) सँग सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कद्वारा प्रकाशित त्रैमासिक (कार्तिक-पौष) कर बुलेटिन (स्वतः प्रकाशन) January 29, 2024
स्वतः प्रकाशन २०८०, दोस्रो त्रैमासिक January 18, 2024
सूचनाको हकको स्वत प्रकाशन ( करदाता सेवा कार्यालय, परासी ) - श्रावण देखि असोज सम्म December 16, 2023
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको स्वतः प्रकाशन (Pro-Active Disclosure) २०८० श्रावण ०१ गते देखि २०८० असौज मसान्तसम्म December 06, 2023
चौमासिक मू.अ.कर विवरण दाखिला सम्बन्धमा December 01, 2023
समयमा कर तथा विवरण बुझाउ शुल्क व्याज तथा जरिवाना बाट बचौ । November 06, 2023
कर शिक्षा पुस्तिका, २०८० October 31, 2023
आय विवरण पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा सार्बजनिक सूचना October 17, 2023
बिलासिताऽ बैदेशिक रोजगार र पर्यटन शुल्क सम्बन्धी सूचना October 17, 2023
घटस्थापनाको दिन कार्यालय खुला रहने सम्बन्धी सूचना । October 16, 2023
आय विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद सम्बन्धी सूचना । October 08, 2023
कर परिपालना सम्बन्धमा सबैमा सूचना October 03, 2023
bpan October 03, 2023