प्रेस रिलिज

Title Date
कर बुलेटिन May 05, 2024
सार्वजानिक विदा April 30, 2024
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम (३) बमोजिम प्रकाशन गरिएको त्रैमासिक विवरण। (२०८० माघ-चैत) April 24, 2024
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको स्वतः प्रकाशन (Pro-Active Disclosure) २०८० माघ ०१ गते देखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म April 19, 2024
त्रैमासिक कर बुलेटिन २०८० माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म April 17, 2024
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम (३) बमोजिम प्रकाशन गरिएको त्रैमासिक विवरण। (२०८० कात्तिक-पुस) April 05, 2024
त्रैमासिक कर बुलेटिन २०८० कार्तिक देखि पुष मसान्तसम्म February 01, 2024
राष्ट्रिय कर दिवस, २०८० November 23, 2023
घटस्थापनाको दिन कार्यालय खुला रहने सम्बन्धी सूचना । October 16, 2023
आय विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद सम्बन्धी सूचना । October 08, 2023
आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना (थप स्पष्ट गरिएको) June 01, 2023
प्रेस विज्ञप्ति January 29, 2023
आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले प्रदान गरेको कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था May 31, 2021
मध्यावधि कार्यसम्पादन समीक्षा March 05, 2021
आयकर तर्फ आ. व. २०७५।७६ मा र मू. अ. कर तर्फ आ.व. २०७६।७७ मा विभिन्न क्षेत्रमा सवैभन्दा वढि कर दाखिला गरि सम्मानित हुने करदाताको सूची November 22, 2020
आ. व. २०७६।७७ मा उत्कृष्ठ कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कृत हुने कर्मचारीहरु तथा देशभरिका कार्यालय अन्तर्गत कार्यसम्पादन परिसूचकका आधारमा उत्कृष्ठ हुने कार्यालयको नाम November 22, 2020
नवौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७७ को शुभकामना November 16, 2020
वेबसाईट अद्यावधिक गरिएको सम्बन्धमा August 31, 2020
प्रेस रिलिज २०७७।०४।०१ July 16, 2020
प्रेस विज्ञप्ति २०७६।१०।२८ February 11, 2020
प्रेश विज्ञप्ती March 05, 2019