सूचना संग्रह

Title Date
सूचनाको हक २०७८ कार्तिक देखि २०७८ पौष सम्म January 20, 2022
बाधा अड्काऊ फुकाऊ सम्बन्धी सुचना January 19, 2022
मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता दाखिला गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना January 11, 2022
मिति २०७८.०९.२६ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार January 11, 2022
अग्रिम कर कट्टिको विवरण (ETDS) पेश गरेको करदाताले पुनः संशोधित विवरण दाखिला (सबमिट) गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना January 10, 2022
आयकर ऐन २०५८ (स‌ंसोधन सहित) काे दफा ९५ अनुसार दाखिला गर्नुपर्ने करको विवरण र प्रथम किस्ता वापतकाे रकम दाखिला गर्ने बारे सूचना । January 08, 2022
अग्रिम कर कट्टी वापत कर दावी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना December 26, 2021
पुँजीगत लाभकर दावी गर्ने सम्बन्धी सूचना December 26, 2021
बाधा अड्काउ फुकाउने संम्वन्धी सूचना December 26, 2021
छुट सुविधा लिन आउने सम्बन्धी सूचना December 07, 2021
कोरोना महामारीको वढ्दो संक्रमण जोखिमलाई ख्याल गरी स्वास्थ्य मापडण्ड पालना गर्नुहुन करदाताहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । कार्यालयमा सेवा लिन आउँदा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोला । December 07, 2021
आर्थिक ऐन २०७८ ले दिएको छुटको सुविधा वारे December 05, 2021
व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु (२०७८।७९) December 02, 2021
आयकर ननफाईलर सूची November 30, 2021
मू अ कर ननफाईलर सूची November 30, 2021
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन November 28, 2021
महानिर्देशकज्यूको प्रतिवद्धता November 17, 2021
दशौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७८ मा सम्मानित करदाता तथा पुरस्कृत हुनुभएका कर्मचारीहरुको विवरण November 17, 2021
प्रशासकिय पुनरावलोकनका निवेदनको अवस्था November 17, 2021
E-TDS विवरण प्रविष्ट गरी आफैंले रुजु गर्ने (Self Verify) गर्ने प्रक्रिया November 15, 2021
दशौं राष्ट्रिय कर दिवसको नारा November 12, 2021
भुक्तानीमा कर कट्टी तथा अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धी (आ.व.२०७८।७९) October 25, 2021
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर (आ.व. २०७८।७९) October 25, 2021
Consulting Services for Development, Support, Maintenance of IRD Applications and Database Administration October 24, 2021
सूचनाको हक २०७८ श्रावण देखि २०७८ असोज सम्म October 22, 2021