New Updates

१. सूचनाको हक (माघ-चैत्र2080) सम्बन्धी विवरण

२. सूचनाको हक ( माघ देखि चैत्र २०८०)

३. officewise target collection report up to chaitra 2080

४. त्रैमासिक कर बुलेटिन २०८० माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म

५. स्वतः प्रकाशन अंक (माघ देखी चैत्र सम्म)

६. स्वत: प्रकाशन (Pro-active Discloser), २०८० माघ देखि चैत्र मसान्त सम्म

७. Tax Education and Intraction Programme with TAAN (Trekking Agencies Association Of Nepal)

८. सूचनाको हक २०८० माघ देखि २०८० चैत्र मसान्त सम्म

९. सूचनाको हक

१०. कार्यालय खुल्ने सम्बन्धमा सूचना

११. लक्ष्मीनिया गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१२. नगराईन नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१३. जनकपुरधाम उप-महानगरपालिका, धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१४. Expression of Interest for National Consulting Service

१५. औरही गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१६. बटेश्वर गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१७. धनौजी गाउँपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१८. धनुषाधाम नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

१९. गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

२०. हंसपुर नगरपालिका धनुषामा Non filer रहेका करदाताहरुको विवरण

कर चुक्ता खोजी