सुचना

Title Date
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको आ.व. २०७८/०७९ को अनुमानित करको शत प्रतिशत रकम मध्ये तिर्न बांकी कर रकम दाखिला सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना June 22, 2022
अनिवार्य विद्युतीय विजक लिनेबारे आन्तरिक राजस्व कार्यालय पाेखराको सुचना June 21, 2022
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको आ.व. २०७८/०७९ को आयकरको दोस्रो किस्ता बापतको कर दाखिला गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना April 06, 2022
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको फाल्गुण महिनासम्मको आर्थिक प्रगति विवरण March 15, 2022
दशौ राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताह समारोह २०७८ December 08, 2021
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा अन्तर्गत मूल्यअभिबृद्धि कर खरीद तथा बिक्री खाता अपलोड गर्न तोकिएका करदाताहरुको विवरण August 18, 2021
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको अनुरोध July 04, 2021
आर्थिक विधेयक २०७८ ले प्रदान गरेका छुट सुविधाहरु उपयोग गर्न करदाताहरुलाई अनुरोधः July 04, 2021
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको दोस्रो किस्ता कर दाखिला गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना April 04, 2021
मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण पेश नगरेका करदाताहरुलाई बिवरण पेश गर्ने सम्बन्धि आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको सूचना February 08, 2021
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा अन्तर्गत देहायका करदाताहरु प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदनमा रहनु भएको अभिलेखबाट देखिएको हुँदा आर्थिक ऐन २०७७ को दफा २४ बमोजिम मुद्धा फिर्ता लिन सक्नुहुने व्य February 01, 2021
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको पाैष मसान्तसम्मको राजस्व असुली र यस कार्यालयमा दर्ता रहेका करदाताहरुको संख्या January 21, 2021
अनलाइन सेवाको कार्यप्रक्रिया January 21, 2021
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको आय विवरण पेश नगरेका करदाताहरुलाई आय विवरण पेश गरी कर छुट तथा सुविधाको उपयोग गर्ने सम्बन्धी सूचना December 24, 2020
September 22, 2020