Team

Name Post Contact Details
डमरु प्रसाद पराजुली प्रमुख कर अधिकृत 9849001674 More..
डमरु प्रसाद पराजुली
Post : प्रमुख कर अधिकृत
Phone : 9849001674
Email :
देबेन्द्र कुमार लिम्वु कर अधिकृत (सुचना अधिकारी) 9851242632 More..
देबेन्द्र कुमार लिम्वु
Post : कर अधिकृत (सुचना अधिकारी)
Phone : 9851242632
Email :
तिलक आले कर अधिकृत 9845433429 More..
तिलक आले
Post : कर अधिकृत
Phone : 9845433429
Email : tilak_ale@yahoo.com
स‌ञ्जय कुमार सरदार कर अधिकृत 9842236640 More..
स‌ञ्जय कुमार सरदार
Post : कर अधिकृत
Phone : 9842236640
Email :
जितेन्द्र प्रसाद देव कम्प्युटर अधिकृत 9804237651 More..
जितेन्द्र प्रसाद देव
Post : कम्प्युटर अधिकृत
Phone : 9804237651
Email :
प्रदिप बराल ना.सु. 9851215191 More..
प्रदिप बराल
Post : ना.सु.
Phone : 9851215191
Email :
नम्रता चम्लागाई ना.सु. 9814394378 More..
नम्रता चम्लागाई
Post : ना.सु.
Phone : 9814394378
Email :
अमृत कुमार गच्छदार कम्प्युटर अपरेटर 9842021555 More..
अमृत कुमार गच्छदार
Post : कम्प्युटर अपरेटर
Phone : 9842021555
Email : amritgach@gmail.com
कमल नयन ढकाल डा.ई.सु. 9841234133 More..
कमल नयन ढकाल
Post : डा.ई.सु.
Phone : 9841234133
Email :
मनिल पोखरेल का.स. (करार) 9818317959 More..
मनिल पोखरेल
Post : का.स. (करार)
Phone : 9818317959
Email :
राम चौधरी का.स. (करार) 9815980076 More..
राम चौधरी
Post : का.स. (करार)
Phone : 9815980076
Email :
बिनोद भण्डारी का.स. (स्थायी) 9842416432 More..
बिनोद भण्डारी
Post : का.स. (स्थायी)
Phone : 9842416432
Email :
राम कली मलिक कुचिकार More..
राम कली मलिक
Post : कुचिकार
Phone :
Email :