About

About

परिचय

करदाता सेवा कार्यालय भोजपुुर २०७७ साल आश्विन ५ गतेदेखि भोजपुरको पानीट्याङ्कीमा कार्यालय स्थापना गरी निरन्तर रुपमा करदातालाई सेवा दिदै आइरहेको छ ।