About

हाम्रो बारे

 

jagadishsir.jpg


आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरको वेवसाईटमा यहाँलाई स्वागत छ।

नागरिक वडापत्र

citizencharter.jpg

सूचना अधिकारी

SimantaPP.jpg

सिमन्ता मरासिनी
सूचना अधिकारी
९८४१४८३४०९

संगठनात्मक चार्ट