Jagadiswor Upadhayaya

जगदिश्वर उपाध्याय

प्रमुख कर अधिकृत

हाम्रो बारे

  आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरको वेवसाईटमा यहाँलाई

Read More

यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ११, १२, २० र २१ ।

Kathmandu Municipality Ward No. 11, 12, 20 and 21

https://www.facebook.com/groups/iro.tripureswor

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर

Tripureswor

014230466 014230494.

iro-tripureswor@ird.gov.np

Branch Office Map