वाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ ।

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय बाग्लुंग

Baglung,Nepal

068-520129 ,068-520029

iro-baglung@ird.gov.np

Branch Office Map