Gopal Koirala

गाेपाल काेईराला

प्रमुख कर अधिकृत

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १६,तारकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका वडा नं ८ देखि ११ र रसुवा जिल्ला ।

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजु

Balaju, Kathmandu

01-4389791

iro-balaju@ird.gov.np

Branch Office Map