Durgadatta Bhandari

दुर्गादत्त भण्डारी

प्रमुख कर अधिकृत

काठमाडौं महानगरपालिका वडा न ८, ९ र ३० ।

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय बत्तीसपुतली

Battisputali

01-5913690, 01-5913801, 01-5913802, 01-5911054

iro-battisputali@ird.gov.np

Branch Office Map