काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ७ रबुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ८ देिख १३ ।

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय चाबहिल

Chabahil, Kathmandu

01-4811230,014811896

iro-chabahil@ird.gov.np

Branch Office Map