Damaru Prasad Parajuli

डमरु प्रसाद पराजुली

प्रमुख कर अधिकृत

आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमौलीको वेव साईटमा स्वागत छ

Read More

तनहु, गोरखा, लम्जुङ र मनाङ जिल्ला ।

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमौली

Damauli, Nepal

065-563129, 065564352

iro-damauli@ird.gov.np

Branch Office Map