सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिका,बराह नगरपालिकाका वडा नं ८ देखि ११, इनरुवा नगरपालिका, दुहवी नगरपालिका, रामधुनी नगरपालिका, देवानगञ्ज गाउँपालिका, कोशी गाउँपालिका, गढी गाउँपालिका, बर्जु गाउँपालिका, भोक्राहा गाउँपालिका र हरिनगरा गाउँपालिका

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरी

Itahari, Sunsari

025-581655, 025-580227, 025-580260

iro-itahari@ird.gov.np

Branch Office Map