सिन्धुली, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरी जिल्ला ।

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुर

Janakpurdham, Dhanusha

041-520297/520136

iro14@ird.gov.np

Branch Office Map