Chuda Raj Sapkota

चुडाराज सापकोटा

प्रमुख कर अधिकृत

कार्यालयको वेव साईटमा स्वागत छ

आन्तरिक राजस्व कार्यालय जोरपाटीको वेव साईटमा यहाँलाई स्वागत छ।

Read More

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ६,

गोकर्णेश्वर नगरपालिका,

शंखरापुर नगरपालिका र

कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नं १ देखि ६ ।

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय जोरपाटी

Jorpati, Kathmandu

01-4914840, 01-4914850, 01-4914190

iro-jorpati@ird.gov.np

Branch Office Map