नारायण प्रसाद भण्डारी

नारायण प्रसाद भण्डारी

प्रमुख कर अधिकृत

परिचय

सिमरामा रहेको तत्कालीन मुल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय र कलैयामा र

Read More

रौतहट र बारा जिल्ला ।

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा

Simara, Bara

053-520243/520113

iro16@ird.gov.np

Branch Office Map