Hari Prasad Dhakal

हरि प्रसाद ढकाल

कर अधिकृत

स्वागत मन्तब्य

करदाता सेवा कार्यालय वेशीशहरको वेवसाइटमा यहाँलाई स्वागत छ। यसल

Read More

कार्यक्षेत्रः मनाङ र लम्जुङ जिल्ला ।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, दमौली

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय बेसीशहर

Besisahar, Lamjung

066-521467, 066-521468

tso-besisahar@ird.gov.np

Branch Office Map