रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिका, बोधीमाई नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, माधव नारायण नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, ईशनाथ नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, राजपुर नगरपािलका, राजदेवी नगरपालिका, दुर्गा भगवती गाउँपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका ।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सिमरा ।

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय गौर

Gaur, Rautahat, Nepal

055-521429

tso-gaur@ird.gov.np

Branch Office Map