करदाता सेवा कार्यालय दिक्तेल, खोटाङको वेव साईटमा हार्दिक स्वागत छ ।

करदाता सेवा कार्यालय दिक्तेल, खोटाङको वेव साईटमा यहाँलाई हार्द

Read More

खोटाङ जिल्ला ।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लाहान

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय खोटांग

Diktel, Khotang

036420010

tso-diktel@ird.gov.np

Branch Office Map