सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बुपासाङल्यामु गाउँपालिका ।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लाहान ।

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय लुक्ला

Lukla, Solukhumbu

038-550142

tso-lukla@ird.gov.np

Branch Office Map