सर्लाही जिल्लाको मलंगवा नगरपालिका, हरिपूर्वा नगरपालिका, बलरा नगरपालिका, गोडैता नगरपालिका, चक्रघट्टा गाउँपालिका, धनकौल गाउँपालिका, ब्रम्हपुरी गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, विष्णु गाउँपालिका, कौडेनी गाउँपालिका, पर्सा गाउँपालिका, बसबरिया गाउँपालिका, कविलासी नगरपलिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका ।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जनकपुर

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय मलंगवा

Malangawa, Sarlahi

०४६-५२०४५३

tso-malangawa@ird.gov.np

Branch Office Map