करदाता सेवा कार्यालय ओखलढुंगाको वेभ पेजमा स्वागत छ

यस सेवा कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाहरुको लागि विद्युतीय माध्य

Read More

ओखलढुंगा जिल्ला र सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका, माप्यदुधकोशी गाउँपालिका, थुलुङदुधकोशी गाउँपालिका, नेचा सल्यान गाउँपालिका, महाकुलुङ गाउँपालिका, लिखुपिके गाउँपालिका र सोताङ गाउँपालिका ।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, लाहान

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय ओखलढुंगा

Okhaldhunga (Ram Bazar)

037-520729

tso-okhaldhunga@ird.gov.np

Branch Office Map