हाम्रो बारे

पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका करदाताहरुलाई सहज रुपमा करमा सहभागी

Read More

ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्ला ।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भद्रपुर ।

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय फिदिम

Phidim, Panchthar

024-523130, 024-523131

tso-phidim@ird.gov.np

Branch Office Map