हाम्रा बारेमा

करदाता सेवा कार्यालय श्रीनगर, सल्यानको वेबसाइटमा तपाईँलाई हार्

Read More

३ जिल्ला : सल्यान, रुकुम (पूर्व) र रुकुम (पश्चिम)।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर, दाङ।

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय श्रीनगर, सल्यान

श्रीनगर, सल्यान

088400164 (कार्यालय)/9857827986 (कर अधिकृत)/9857827886 (सूचना अधिकारी)

tso-srinagar@ird.gov.np

Branch Office Map