Dolindar Prasad Sharma

डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा

प्रमुख कर अधिकृत

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतलिसडकको वेव पेजमा यहाँलाई स्वागत छ

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतलिसडकको वेव साईटमा यहाँलाई स्वागत छ

Read More

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १, २८ र २९ ।

CONTACT DETAILS

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतलीसडक

Putalisadak

01-4243176

iro-putalisadak@ird.gov.np

Branch Office Map