Praveen chaudhary

प्रविण चौधरी

कर अधिकृत

रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर,गुजरा,गरुडा,गढिमाई,वृन्दावन, फतुवा विजयपुर र कटहरिया नगरपालिका कार्यक्षत्र रहेको

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय चन्द्रपुर

Chandrapur

055-540634

tso-chandrapur@ird.gov.np

Branch Office Map