Mrs

गीता पाण्डेय

कर अधिकृत

कार्यालयकाे वेभ साईटमा स्वागत छ ।

करदाता सेवा कार्यालय (क.से.का.) तानसेन पाल्पाको वेव साईटमा यहाँला

Read More

पाल्पा जिल्ला ।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बुटवल ।

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय पाल्पा

Palpa,Nepal

075-520117, 075-522042, 9857074117

tso-tansen@ird.gov.np

Branch Office Map