Vikalpa Bhattarai

विकल्प भट्टराई

कर अधिकृत

हाम्रो बारेमा

Read More

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला ।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भैरहवा

https://ird.gov.np/branch/tso-parasi

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय परासी

परासी,नवलपरासी (ब.सु.प)

078-520755

tso-parasi@ird.gov.np

Branch Office Map


google map widget for website