New Updates

१. सूचनाको हक २०७८ कार्तिक देखि २०७८ पौष सम्म

२. बाधा अड्काऊ फुकाऊ सम्बन्धी सुचना

३. मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता दाखिला गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

४. मिति २०७८.०९.२६ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार

५. अग्रिम कर कट्टिको विवरण (ETDS) पेश गरेको करदाताले पुनः संशोधित विवरण दाखिला (सबमिट) गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

६. आयकर ऐन २०५८ (स‌ंसोधन सहित) काे दफा ९५ अनुसार दाखिला गर्नुपर्ने करको विवरण र प्रथम किस्ता वापतकाे रकम दाखिला गर्ने बारे सूचना ।

७. अग्रिम कर कट्टी वापत कर दावी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

८. पुँजीगत लाभकर दावी गर्ने सम्बन्धी सूचना

९. बाधा अड्काउ फुकाउने संम्वन्धी सूचना

१०. २०७८ असारकाे ननफाइलर सम्बन्धी सूचना

११. आयकर विवरण पेश नगर्ने आ‌‌‌ रा का कालिमाटी अन्तर्गतका करदाताहरुकाे सूची

१२. दशौ राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताह समारोह २०७८

१३. छुट सुविधा लिन आउने सम्बन्धी सूचना

१४. कोरोना महामारीको वढ्दो संक्रमण जोखिमलाई ख्याल गरी स्वास्थ्य मापडण्ड पालना गर्नुहुन करदाताहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । कार्यालयमा सेवा लिन आउँदा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोला ।

१५. आर्थिक ऐन २०७८ ले दिएको छुटको सुविधा वारे

१६. व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु (२०७८।७९)

१७. ननफाईलर सम्वन्धी सूचना

१८. आयकर ननफाईलर सूची

१९. मू अ कर ननफाईलर सूची

२०. सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन

Photo Gallery :: 10th National Tax Day 2078