New Updates

१. प्राकृतिक व्यकि्तकाे लागि आयकरकाे दर २०८०।०८१

२. भुक्तानीमा करकट्टी

३. राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताह समापन समाराेह

४. राष्ट्रिय कर दिवस, २०८०

५. पहिलाे सेवाग्राही करदातालाई स्वागत / सम्मान

६. बाह्राै राष्ट्रिय कर दिवसका तस्विरहरु

७. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१, कार्तिक महिनाको राजस्व संकलन विवरण

८. स्वतःप्रकाशन 2080 श्रावण देखि असाेज सम्म

९. अन्तःशुल्क नविकरण सम्बन्धमा ।

१०. समयमा कर तथा विवरण बुझाउ शुल्क व्याज तथा जरिवाना बाट बचौ ।

११. त्रैमासिक कर बुलेटिन (२०८० साउन- असोज) क.से.का. सल्यान

१२. सूचनाको हक (श्रावण - आसोज २०८०)

१३. त्रैमासिक कर बुलेटिन २०८० श्रावणदेखि असोज मसान्तसम्म

१४. त्रैमासिक स्वतः प्रकाशन, श्रावण देखि असोजसम्म २०८०

१५. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावलीको नियम (३) बमोजिम स्वतः प्रकाशन गरिएको त्रैमासिक विवरण (Proactive Disclosure) ।

१६. सूचनाको हक (श्रावण -असोज सम्म 2080 ) सम्बन्धी विवरण

१७. सूचनाको हक २०८० श्रावण देखि २०८० असोज सम्म

१८. कर शिक्षा पुस्तिका, २०८०

१९. विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार विभागमा सूचिकृत विद्युतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू (२०८०/०७/१२ सम्म)

२०. करदाता सेवा कार्यालय पाल्पाकाे आ‍.व. २०८०।८१ पहिलाे त्रैमासिककाे सूचनाकाे हक सम्वन्धी विवरण

Photo Gallery :: 10th National Tax Day 2078