New Updates

१. शुभकामना

२. दोस्रो किस्ता सम्बन्धी सूचना

३. आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको दोस्रो किस्ता कर दाखिला गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

४. आफैँ ETDS रुजु गर्ने तरिका

५. दोश्रो किस्ता कर दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना

६. आ.व. २०७७।०७८ को आयकरको दोश्रो किस्ता रकम दाखिला गर्ने बारे ।

७. मोटरसाइकल लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

८. मू.अ.कर बक्यौता आ.रा.का. त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत

९. करदाता शिक्षा सम्वन्धि सूचना ।

१०. कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

११. कर बक्यौता रकम दाखिला गर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना !!!

१२. सवारी साधन लिलामी सूचना

१३. प्रगति प्रतिवेदन २०७७ फागुनसम्म

१४. करदाता स्वयमले ETDS VERIFY गर्ने तरिका

१५. सूचना

१६. सूचना

१७. मध्यावधि कार्यसम्पादन समीक्षा

१८. सूचना

१९. छुट सुबिधा

२०. Amendment Notice

Jhakka Prasad Acharya

झक्क प्रसाद आचार्य

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग आफ्नो संगठन संरचनाको सञ्जालीकरण, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन..

Read More