बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु

Title Date
अन्तःशुल्क टिकटको प्रयोग गर्ने विधि के हो ? October 31, 2021
बासिन्दा ब्यक्तिले भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने अग्रिम कर कट्टीको दर सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? October 29, 2021
अग्रिम कर कट्टी कुन कुन भुक्तानीमा गर्नुपर्छ ? October 29, 2021
राजस्व न्यायाधिकरण कहाँ कहाँ छन् ? कुन कुन क्षेत्रका करदाताले कहाँ कहाँको न्यायाधिकरणमा निवेदन दिन पाउँछन् ? October 29, 2021
राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन के धरौटी पनि राख्नु पर्दछ ? October 29, 2021
६. प्रशासकीय पुनरावलोकनमा नगई के सीधै राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन वा अन्यत्र उजुरी गर्न पाइदैन ? सरकारको अरु निकाय जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालयमा उजुरी गर्दा छिटो न्य October 29, 2021
प्रशासकीय पुनराबलोकनमा जान करको रकम पनि बुझाउनु पर्दछ ? यदि पर्दछ भने कति रकम बुझाउनु पर्दछ ? October 29, 2021
मूल्य अभिवृद्धि करको गणना कसरी गरिन्छ ? October 29, 2021
VAT दर्ताको लागि आवेदन कहिले दिनुपर्छ ? October 29, 2021
के सामाजिक संघ संस्था, NGO, INGO ले पनि VAT मा दर्ता गर्नु पर्दछ ? October 29, 2021
म कर छुट र कर लाग्ने दुवै कारोवार गर्छु, के मैले VAT मा दर्ता हुनु पर्दछ ? October 29, 2021
कुन कुन अवस्थामा VAT फिर्ता पाइन्छ ? October 28, 2021
सेवा शुल्क अन्तर्गत कुन कुन भुक्तानी समावेश हुन्छन् ? October 28, 2021
व्याज भुक्तानीमा कुन दरले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्छ ? October 28, 2021
व्यवसाय सञ्चालनसंग सम्बन्धित भएको र नभएको व्याज भुक्तानीमा छुट्टा छुट्टै दरले अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्छ कि समान दरले ? October 28, 2021
रोजगारदाताले कर कट्टी नगरेमा के हुन्छ ? October 28, 2021
पारिश्रमिक आय हुनेलाई विशेष सुविधा केही छ, छैन ? October 28, 2021
रोजगारी आयमा कुन कुन कुरा समावेश हुन्छन् ? October 28, 2021
रोजगारीको आयमा कर छुट छ, छैन भएमा कति छुट हुन्छ ? October 28, 2021
PAN for all (सबैका लागि स्थायी लेखा नम्बर) भनेको के हो ?             October 28, 2021
ब्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बरको कार्ड हरायो भने के गर्ने ?           October 28, 2021
ब्यक्तिगत ब्यावसायीक स्थायी लेखा नम्बर लिएको ब्यक्तिले ब्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्दछ कि पर्दैन ?           October 28, 2021
स्थायी लेखा नम्बर लिन अनलाइन विवरण भर्दा प्रयोग गर्ने युजर आइ डी र पासवर्ड के राख्नु पर्दछ ?           October 28, 2021
स्थायी लेखा नम्बरका बारेमा थप जानकारी लिनु परेमा कहाँ कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ ?           October 28, 2021
व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिई एकलौटी व्यवसाय संचालन गरिरहेकोमा व्यवसाय बन्द गरी रोजगारी मात्र गर्न चाहेमा के गर्नु पर्दछ ? October 28, 2021